Cách di chuyển dữ liệu của bạn từ Android ( Samsung, HTC, Sony , Oppo..)sang iPhone hoặc iPad

Cách di chuyển dữ liệu của bạn từ Android sang iPhone hoặc iPad bằng Move to iOS

1. Thiết lập iPhone hoặc iPad mới của bạn cho đến khi đến màn hình có tiêu đề ‘Apps & Data’ (Ứng dụng & Dữ liệu).

2. Nhấn tùy chọn ‘Move Data from Android’ (Di chuyển dữ liệu từ Android).

3. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy mở Cửa hàng Google Play và tìm kiếm Chuyển đến iOS.

4. Mở danh sách ứng dụng Move to iOS.

5. Nhấn Cài đặt

6. Nhấn để chấp nhận yêu cầu quyền.

7. Nhấn Mở sau khi cài đặt.

8. Chạm vào Tiếp tục trên cả hai thiết bị.

9. Nhấn Đồng ý và sau đó Tiếp theo trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

10. Trên thiết bị Android của bạn, nhập mã 12 chữ số được hiển thị trên iPhone hoặc iPad.

Sau khi nhập mã, thiết bị Android sẽ kết nối với iPhone hoặc iPad của bạn qua kết nối Wi-Fi ngang hàng và xác định dữ liệu nào sẽ được truyền.

Nó sẽ hỏi bạn có muốn chuyển thông tin Tài khoản Google của mình không (để bạn có thể nhanh chóng đăng nhập vào thiết bị Apple mới của mình), dấu trang Chrome, tin nhắn văn bản, danh bạ và ảnh và video trong cuộn camera của bạn. Chọn mọi thứ bạn muốn di chuyển qua.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn sẽ chuyển dữ liệu đã chọn sang iPhone hoặc iPad và đặt nội dung phù hợp vào đúng ứng dụng. Hai thiết bị sẽ ngắt kết nối và Android sẽ nhắc bạn đưa thiết bị cũ của bạn đến Apple Store, nơi họ sẽ tái chế thiết bị miễn phí.

Khi quá trình chuyển hoàn tất, hãy nhấn vào Tiếp tục thiết lập iPhone hoặc Tiếp tục thiết lập iPad trên thiết bị của bạn và tiếp tục thiết lập ID Apple mới hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có của bạn.

Khi quá trình thiết lập hoàn tất, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản bạn đã chuyển từ thiết bị Android cũ.

Quá trình truyền tải mất bao lâu tùy thuộc vào lượng dữ liệu bạn chuyển – đặc biệt nếu bạn đang lưu trữ nhiều ảnh và video. Với khoảng 400 MB tệp có thể mất khoảng 8 phút từ khi bắt đầu thiết lập iPhone để nhập mật khẩu tài khoản.

Trả lời